Over ons

Het sportplatform Maasgouw is opgericht na de ondertekening van het Sportakkoord in februari 2020. Het Sportplatform bestaat uit een vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties (Menswel), sportaanbieders (MBC’13, VV HEBES, VC Limac, TC Helios, Westa) en de gemeente Maasgouw.

Met het sportakkoord Maasgouw (vastgesteld in februari 2020) willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

Het Sportplatform coördineert de acties uit het sportakkoord en verbindt iedereen die zich inzet voor sport, bewegen en gezondheid.